Støjmålestation
Type
Inaktiv støjmonitor
Aktiv støjmonitor
Angiv adresse
Placering

CPH's to mobile støjmålestationer bruges til at supplere det faste støjovervågningssytem med støjdata fra steder hvor de faste støjmålestationer ikke er placeret.  De mobile støjmålestationers placering rundt på Amager er vist på kortet. En "Inaktiv støjmonitor" viser en position hvor der har været foretaget støjmålinger, mens en "Aktiv støjmonitor"  viser en position hvor der aktivt måles og som kan følges i CPH Flight Tracker. Læs mere de mobile målestationer under afsnittet "Mobile støjmålestationer"