01-02-2021

Hvad kan jeg som nabo bruge CPH Flight Analyzer til?

Som nabo til lufthavnen vil du med CPH Flight Analyzer få mulighed for at gå mere i dybden med hensyn til beflyvningen og den støj der er relateret til aktiviteterne. Du kan finde data et helt år tilbage og se større tidsserier af støjdata og flyvninger. Hvordan er der eksempelvis fløjet den sidste måned i forhold til min boligs beliggenhed. Se endvidere opslaget "Hvad kan jeg finde inde på CPH Flight Analyzer" i denne FAQ.


01-01-2021

Hvad sker der med de hændelser, hvor støjgrænsen på 80 dB(A) overskrides?

Alle flyoperationer overvåges af støjovervågningssytemet. Såfremt CPH konstaterer en start eller landing i natperioden kl. 23 - 06 der har givet anledning til et maksimalt støjniveau over 80 dB(A) i en af de seks støjmålestationer der er placeret i boligområderne omkring lufthavnen, vil denne hændelse blive fremsendt til Trafikstyrelsen (med kopi til Miljøstyrelsen), der foretager den videre sagsbehandling.


01-01-2021

Hvorfor siger I, at det støjer mindre, når jeg kan opleve at det støjer mere i min have?

Isoleret set kan alle starter og landinger høres i et område omkring lufthavnen, sådan har det altid været. I takt med, at ældre fly erstattes af nye, bliver de enkelte operationer dog mindre støjende, da nye flytyper er langt mindre støjende og bruger langt mindre brændstof. Oplevelsen af støjen fra en start eller en landing afhænger meget af de meteorologiske forhold – Er der eksempelvis fremherskende vinde fra lufthavnen mod din bopæl, vil lyden blive tydeligere mens modvind omvendt vil betyde at lyden bliver mindre tydelig.