Mobile støjmålestationer


CPH fik i 2019 et nyt støjovervågningssystem, der ud over fornyelse af de 12 faste støjmålestationer også rummede to mobile støjmålestationer.  Det er meningen at disse mobile enheder skal supplere med støjdata fra områder hvor de faste målestationer ikke er placeret.

De mobile støjmålestationer er opbygget i en lille trailer med en mast, der kan rejses op til 6 meters højde med mikrofonen i toppen. 
Målesystemet består af en mikrofon, måleenhed med støjanalysator, GPS og mobil forbindelse til serverne i CPH. Derudover rummer traileren en kraftig batterienhed, som gør det muligt at fortage målinger uden tilslutning af el i mange dage. 


​​
Mobil støjmålestation i aktion nord for lufthavnen. Traileren er 140 cm bred, 120 cm høj og 245 cm lang og kan foretage målinger med en mikrofon i op til 6 mters højde.