Krav om kortlægning af støj fra flytrafikken

Krav om kortlægning af støj fra flytrafikken


Det er et krav i lufthavnens miljøgodkendelse af støj fra flytrafik, at der hvert 3. år skal foretages en støjkortlægning af flytrafikken.

Den sidste kortlægning blev lavet i 2019. Den viste støjbelastning fra starter, landinger og flyenes taxikørsel i 2018. Støjkortlægningen skal dokumentere, at CPH lever op til grænserne for belastningen med flystøj i områderne omkring Københavns Lufthavn.

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning for flystøj (vejl. Nr 5, 1994 Støj fra flyvepladser) skal støjbelastningen beregnes for de tre mest trafikerede måneder i året. I 2018 var det månederne maj, juni og august. Banebenyttelsen i de tre beregningsmåneder skilte sig ikke meget ud fra hele årets banebenyttelse og var derfor repræsentativ for 2018.

Resultatet fra kortlægningen af støjbelastningen var, at flytrafikken i 2018 holdt sig indenfor myndighedernes fastlagte grænser i lufthavnens miljøgodkendelse af støj fra flytrafik. Støjbelastningen i boligområderne omkring lufthavnen var tre til fem dB under miljøgodkendelsens krav.  Se hele rapporten om kortlægningen af støjbelastningen i 2018 her.


Støjbelastningen fra flytrafikken i 2018.
Den sorte linje viser støjbelastningen fra trafikken i 2018.
​​​​​​​LDEN = 65, 70, 75 dB.

Den røde linje viser kravene til CPH i miljøgodkendelsen .