Støj fra brug af handlingsudstyr


I forbindelse med håndtering (handling) af fly på standpladserne, er der stor aktivitet med en lang række køretøjer og specialudstyr. Disse køretøjer tanker flyet, bringer passagerer, bagage, Cargo og catering ud til flyet. Disse aktiviteter er med til at bidrage med støj i nærmiljøet. I Københavns Lufthavn har vi gennem mange år haft en strategi for indførsel af det vi kalder "grønt grej", hvor en lang række køretøjer og udstyr er blevet udskiftet fra at være dieseldrevne til eldrevne. På den måde nedbringer vi både luft- og støjforurening fra handling-aktiviteterne. Du kan læse mere om "grønt grej" her: https://www.cph.dk/om-cph/miljo/luftkvalitet/luftkvaliteten-inden-for-hegnet

Cargo lastes på DHL-fly med en highloader.

Støj fra intern transport i lufthavnen


Lufthavnen har et større vejnet inden for lufthavnshegnet. Kørsel med biler, busser og handlingsudstyr på vejene kan lokalt bidrage til støjbelastningen.
I sommerperioden kan græsslåning  også være en kilde til støj for omgivelserne og i vinterperioden gælder det snerydning. 

Snerydning en kold vinterdag i lufthavnen