Krav til ind- og udflyvningen

Krav til ind- og udflyvningen


Sammenlignet med andre store lufthavne har Københavns Lufthavn en unik placering. Lufthavnen ligger tæt på kysten, og de to hovedbaner er lagt parallelt med storbyens havneløb. Det betyder, at langt størstedelen af ind- og udflyvninger foregår over vand og/eller områder med begrænset boligbebyggelse. Det gør, at flyene ikke flyver over de omkringliggende boligområder.

For at sikre, at færrest mulige boliger bliver belastet med støj, har myndighederne fastlagt korridorer, som startende og landende fly ikke må overskride under ind- og udflyvningen fra lufthavnen. Disse korridorer sikrer, at en række flytyper først må "dreje fra" når flyene er ude over vand eller at flyene kommer ind i korridoren i en vis afstand før landing, hvilket også betyder at flyene undgår overflyvning af boligområderne tæt på lufthavnen.

Der kan dog af sikkerhedsmæssige årsager gives tilladelse til at overskride korridorerne. Det kan være af meteorologiske årsager i forbindelse med Cumulonimbus bygeskyer (CB-skyer), der giver en ustabil luftmasse, som flyet skal undgå. Et andet eksempel kan være, at landingsbanen af forskellige årsager ikke er helt fri, og flyet derfor må afbryde landinger og foretage en såkaldt ”overskydning” og derfor overskrider korridorerne og overflyver et byområde.

Københavns Lufthavn overvåger alle flyoperationer - og alle overskridelser af ind- og udflyvningskorridorerne indberettes til Trafikstyrelsen. De er myndighed for civil flytrafik i Danmark og fører bl.a. tilsyn med de støjbegrænsende bestemmelser for Københavns Lufthavn.
Lufthavnen foretager kontrol af ind- og udflyvningen til lufthavnen to gange om ugen og indberetter mellem 150 og 250 flyvninger om året, hvoraf langt hovedparten skyldes meteorologiske forhold.

Der blev i 2023 indrapporteret i alt 216 korridoroverskridelser til Trafikstyrelsen.  


Et eksempel på en overskridelse af ind- og udflyvningskorridorerne er vist her:


RUBAT og LEVDO er fixpunkter (koordinater) som flyene navigerer efter. KAS er et radionavigationsfyr, der viser retning og afstand. 

Ind- og udflyvningskorridorerne (røde streger) er på baggrund af myndighedernes krav placeret langs med landingsbanerne.

I det viste eksempel har piloten i et startende fly på bane 22R fået tilladelse af flyveledelsen Naviair til at foretage et tidligt drej efter start for at undgå at flyve igennem nogle CB-skyer (tordenskyer) der befandt sig i udflyvningsretningen. Både CPH og Naviair indberettede det tidlige drej til Trafikstyrelsen.

billede widget