Støj fra motorafprøvninger


Når et fly og dets motorer har været til service, foretages der efterfølgende en test af flymotorerne. Det kalder man en motorafprøvning. Bliver motoren testet med højere effekt end tomgang, er der tale om en motorkøring. Tilsvarende er en test op til tomgangsydelse en tomgangskøring.  Motorstørrelsen varierer fra fly til fly - men helt generelt er en motorkøring mere støjende end en tomgangskøring.

Det fremgår af nedenfor viste figur, at antallet af motorafprøvninger i 2021 lå væsentligt under de foregående års niveauer - omkring 20 % under. Vi skal tilbage til 2008 for at finde samme antal. I 2021 udgjorde "fuldpower" motorkøringer kun en femtedel, idet tomgangskøringer udgjorde flertallet med ialt 640 køringer.   

Motorafprøvninger foretaget i årene 2002 - 2021


Montering af en ny mikrofon på støjmålestation 2 på toppen af SAS hangar 4. Målestationen overvåger motorkøringer i SAS motorkøregård (Område 2) hvor hovedparten af alle motorkøringer bliver afviklet.