CPH Sustainability Services

Inger Seeberg, Director, Head of Sustainability Services:                      "CPH's miljøafdeling og energiafdeling er blevet lagt sammen og udgør nu "Sustainability Services".

I Sustainability Services har vi sammenlagt alle de faglige, stærke kræfter ét sted, som dermed er CPHs nye bæredygtighedsenhed, der sammen med Communication og CR, sætter retning for og definerer bæredygtighed i CPH.

Bæredygtighed i CPH omhandler klima, energi, ressourcer inkl. affald samt lokale miljøforhold som støj, luftkvalitet, jord, vand og natur/biodiversitet.

Miljøafdelingen og Energiafdelingen er blevet til "Sustainability Services".