upload

Miljøgodkendelser og relevante rapporter

CPH - Årsrapport om flystøj 2021

CPH's egenkontrolrapport om flystøj i 2021 til Miljøstyrelsen.

CPH - Antal passagerer fra 1925-2021

Graf der viser det årlige antal passagerer i hele lufthavnens levetid fra 1925-2021.

CPH - Antal flyoperationer fra 1925-2021

Graf der viser det årlige antal flyoperationer i hele lufthavnens levetid fra 1925 - 2021. 

Støjbelastning fra flytrafik i 2021

I miljøgodkendelsen er der krav om at CPH hvert tredje år får foretaget en støjberegning af det foregående års flytrafik. Støjberegningen skal foretages af et eksternt firma.

CPH Koncernårsrapport 2021

Københavns Lufthavne A/S koncernårsrapport for 2021 (kun på engelsk)

Miljøgodkendelse af støj fra flytrafik - vilkårsændring

Vilkårsændring til "Revurdering af miljøgodkendelse - Vilkår om støj fra afvikling af flytrafik". Miljøstyrelsen, 2. marts 2016. Vilkårsændringen drejer sig om taxstøj. 

Miljøgodkendelse af støj fra flytrafik

Revurdering af miljøgodkendelse "Vilkår om støj fra afvikling af flytrafik". Miljøstyrelsen, 17. juni 2014.