CPH's mobile støjmålestationer

CPH har to mobile støjmålestationer. Siden ultimo 2019 har vi brugt de mobile støjmålestationer til at indhente støjdata fra områderne omkring lufthavnen hvor lufthavnens 12 faste støjmålestationer ikke er placeret. Målingerne fra de mobile enheder skal derfor ses som et supplement til de faste støjmålestationer, der er placeret udfra myndighedernes anbefalinger.

Du kan se om de mobile støjmålestationer er ude at måle lige nu og hvor de er placeret på Amager under fanebladet "Støjmåling".