Hvem bestemmer hvor de 12 faste støjmålestationer skal stå henne

1. januar 2021

Målestationerne er opstillet efter anvisning fra Miljøstyrelsen samt Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen. De seks målestationer på lufthavnens område tjener forskellige formål bl.a. identificering af særligt støjende aktiviteter på lufthavnens område som eksempelvis motorafprøvninger. De seks målestationer i boligområderne omkring lufthavnen skal særligt overvåge støjbelastningen i boligområderne om natten (kl. 23-06), hvor der er særlige krav til det maksimale støjniveau i forbindelse med stater og landinger på lufthavnen.