Stiller CPH ikke krav til de flyselskaber der opererer om natten? Vi er meget generet af støjen fra fragtflyene.

1. januar 2021

CPH stiller krav til flystøj om natten (kl. 23-06). Alle planlagte starter og landinger om natten skal forhåndsgodkendes. Godkendelsen gives af et udvalg bestående af Miljøstyrelsen, Trafikstyrelsen samt CPH (udvalget kaldes FUNA). Forhåndsgodkendelse gives kun til de flytyper og flyselskaber, hvor det forventes, at kravene til det maksimale støjniveau i de seks støjmålestationer placeret i boligområderne omkring CPH kan overholdes. Udvalget har på baggrund af de mange målinger der er foretaget gennem tiden udarbejdet en negativliste indeholdende flytyper, der ikke kan gives tilladelse til start i natperioden. CPH monitorerer løbende støjniveauet fra alle starter og eventuelle overskridelser fremsendes til myndighederne for videre behandling. Fragtfly skal naturligvis overholde samme støjgrænser som alle andre fly.