Hvad sker der med de hændelser, hvor støjgrænsen på 80 dB(A) overskrides?

1. januar 2021

Alle flyoperationer overvåges af støjovervågningssytemet. Såfremt CPH konstaterer en start eller landing i natperioden kl. 23 - 06 der har givet anledning til et maksimalt støjniveau over 80 dB(A) i en af de seks støjmålestationer der er placeret i boligområderne omkring lufthavnen, vil denne hændelse blive fremsendt til Trafikstyrelsen (med kopi til Miljøstyrelsen), der foretager den videre sagsbehandling.