Hvad kan jeg finde inde på CPH Flight Analyzer?

1. januar 2021

CPH Flight Analyzer samler alle vores data om støj på et sted. Bag fanebladene ovenover gemmer sig en masse information om støj og lufthavnen. Åbner du fanebladet Om støj kan du blandt andet finde information om støj, hvor kommer støjen fra? Hvad er det der støjer i lufthavnen? og hvordan beregner man flystøj? Før og Nu viser den positive udvikling i lufthavnens støj af omgivelserne. Hvis du ønsker at vide hvilke støjkrav myndighederne har sat til CPH kan du gå ind i fanebladet Støjkrav. Under Støjmåling får du præsenteret støjdata op til et helt år tilbage. Flystøjhændelser kan ses i forskellige dataudtræk og CPH's mobile støjmålinger rundt på Amager vises også under dette faneblad. Klikker du ind på Flights and tracks kan beflyvningen af lufthavnen ses via en lang række søgemuligheder. Vælger du Flight Tracker vil webportalen der viser beflyvningen og støjregistreringerne "nu og her" åbne sig. Beflyvningen vises med 40 minuntters forsinkelse. Du har også mulighed for at rette henvendelse direkte til CPH i forbindelse med en klage over et fly eller en general klage over støj fra lufthavnen. Bagved fanebladet Dokumenter gemmer sig rapporter og CPH's miljøgodkendelser vedrørende flystøj, som du kan downloade. Info samler relevant og aktuel information, og afslutningsvis vil du under FAQ, som du er inde på nu, kunne se relevante spørgsmål CPH løbende har fået - og CPH's svar på disse! Der kan være det spørgsmål du selv ønsker at stille til lufthavnen.