04-07-2024

Operationel opdatering - Juni 2024

20-01-2022

Brug af bane 30 til starter

På grund af en frisk vind fra NV vil bane 30 blive benyttet idag. Dermed vil der være starter indover Vestamager og København.


22-06-2021

Hvad er CPH Flight Analyzer

CPH Flight Analyzer samler alle vores data om beflyvningen, støjmålinger, myndighedskrav til CPH og meget mere på en platform. Bag fanebladene ovenover gemmer sig en masse information om støj og lufthavnen. Åbner du fanebladet Om støj kan du blandt andet finde information om støj, hvor kommer støjen fra? Hvad er det der støjer i lufthavnen? og hvordan beregner man flystøj? Før og nu fortæller om lufthavnens støjreduktion gennem årtier. Hvis du ønsker at vide hvilke støjkrav myndighederne har sat til CPH kan du gå ind i fanebladet Støjkrav.